avgränsning

avgränsningen
avgränsningar
avgränsningarna
Substantiv [n]

Synonymer till avgränsning

Hur böjs ordet avgränsning på svenska?

Obestämd singular: avgränsning
Bestämd singular: avgränsningen
Obestämd plural: avgränsningar
Bestämd plural: avgränsningarna

Hur används ordet avgränsning

 • "En avgränsning måste alltid göras men det innebär inte att arbetet sker utan hänsyn till stråk och sammanhang."
 • "Inför vår stämma i april 2010 hade en medlem lämnat in en motion rörande uppsättning av en avgränsning typ staket mellan föreningens tomt och en kommunal GC väg."
 • "– Det var en rolig utmaning att försöka skriva ett konceptalbum, där det finns en tydlig avgränsning i miljö."
 • "– Det var en rolig utmaning att försöka skriva ett konceptalbum, där det finns en tydlig avgränsning i miljö."
 • "Ärendet handlar enligt länsstyrelsens hemsida om att ge naturreservatet ” ändamålsenlig avgränsning och moderna föreskrifter ”."
 • "Arrrangörrerna hade inte tillräckligt med avgränsning för att genomföra det."
 • "Chefen för tillstånd inom Gävle kommun, Helena Werre, förklarar för SVT Nyheter Gävleborg varför en gärdesgård inte går för sig som en avgränsning av en uteservering."
 • "SCB beslutar om tätorternas avgränsning, men definitivt beslut om de nya tätorternas namn fattas av Lantmäteriet i slutet av året."
 • "Ordningsföreskriften har en ” rimlig geografisk avgränsning och en tillräckligt tydlig utformning ” skriver Länsstyrelsen i sitt beslut som"
 • "” Rimlig geografisk avgränsning ”"
 • "Ärendet handlar enligt länsstyrelsens hemsida om att ge naturreservatet ” ändamålsenlig avgränsning och moderna föreskrifter ”."
 • "Arrrangörrerna hade inte tillräckligt med avgränsning för att genomföra det."
 • "Chefen för tillstånd inom Gävle kommun, Helena Werre, förklarar för SVT Nyheter Gävleborg varför en gärdesgård inte går för sig som en avgränsning av en uteservering."
 • "SCB beslutar om tätorternas avgränsning, men definitivt beslut om de nya tätorternas namn fattas av Lantmäteriet i slutet av året."
 • "Ordningsföreskriften har en ” rimlig geografisk avgränsning och en tillräckligt tydlig utformning ” skriver Länsstyrelsen i sitt beslut som"
 • "” Rimlig geografisk avgränsning ”"
 • "En avgränsning tillbaka"
 • "Avgångshallen kommer få en tydligare avgränsning till bland annat restauranger och annan service här inne."
 • "– Det ligger i sakens natur att vi måste göra någon form av avgränsning, och det har vi i dialog med facken försökt göra på ett så lämpligt sätt som möjligt."
 • "I regeringens proposition som låg till grund för paragrafen, står att en utvidgad möjlighet till rättshjälp främst bör avse offer för de mest integritetskränkande och allvarliga brotten samt att en lämplig avgränsning är brott motsvarande sjätte kapitlet i brottsbalken – det vill säga sexualbrott."

Vad betyder avgränsning inom allmänt ?

det att avgränsa något; specificering, uppdelning

Möjliga synonymer till avgränsning

Diskussion om ordet avgränsning