authoritarian

authoritarians
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till authoritarian

Vad betyder authoritarian inom politik ?

behaves like a tyrant

Möjliga synonymer till authoritarian

Diskussion om ordet authoritarian

authoritarian

Adjektiv

Hur används ordet authoritarian

  • "an authoritarian regime"
  • "the timid child of authoritarian parents"

Ordet authoritarian har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom politik
generell
politik

Vad betyder authoritarian inom generell, generell, generell ?

expecting unquestioning obedience

likened to a dictator in severity

Översättningar (inom generell)

Synonymer till authoritarian (inom generell)

Uttryck till authoritarian (inom generell)

Möjliga synonymer till authoritarian (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet authoritarian inom politik

characteristic of an absolute ruler or absolute rule; having absolute sovereignty

Översättningar (inom politik)

Synonymer till authoritarian (inom politik)

Möjliga synonymer till authoritarian (inom politik)

Diskussion om ordet authoritarian