auctioneer

auctioneer
auctioneered
auctioneered
Verb

Översättningar

Synonymer till auctioneer

Möjliga synonymer till auctioneer

Diskussion om ordet auctioneer

auctioneer

auctioneers
Substantiv

Vad betyder auctioneer inom generell ?

an agent who conducts an auction

Diskussion om ordet auctioneer