at hand

Adverbial

Översättningar

Möjliga synonymer till at hand

Diskussion om ordet at hand

at hand

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Ordet at hand har 2 betydelser

  • Inom elektricitet
  • Inom generell
elektricitet
generell

Ordet at hand inom elektricitet

Översättningar (inom elektricitet)

Svenska

Synonymer till at hand (inom elektricitet)

Möjliga synonymer till at hand (inom elektricitet)

Ordet at hand inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till at hand (inom generell)

Möjliga synonymer till at hand (inom generell)

Diskussion om ordet at hand