aster

astern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet aster

  • "Malörtsambrosian, en avlägsen släkting till aster och solros, gillar varmt höstväder."
  • "På mötet föreslog Thailand att hög- kvarteret ska förläggas till Asia Dis- aster Preparedness Center ( ADPC ) i Thailand."

Vad betyder aster inom botanik ?

växt i släktet astrar (vetenskapligt namn: ''Aster'')

Relaterat till aster

växt

Diskussion om ordet aster

aster

asters
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet aster har 2 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom astronomi
botanik
astronomi

Vad betyder aster inom botanik ?

any of various chiefly fall-blooming herbs of the genus Aster with showy daisylike flowers

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Möjliga synonymer till aster (inom botanik)

Ordet aster inom astronomi

star-shaped structure formed in the cytoplasm of a cell having fibers like rays that surround the centrosome during mitosis

Översättningar (inom astronomi)

Svenska

Möjliga synonymer till aster (inom astronomi)

Diskussion om ordet aster