alertness

Substantiv

Översättningar

Synonymer till alertness

Ordet alertness har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom militärväsen
generell
militärväsen

Ordet alertness inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till alertness (inom generell)

Möjliga synonymer till alertness (inom generell)

Ordet alertness inom militärväsen

a state of readiness to respond

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till alertness (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till alertness (inom militärväsen)

Diskussion om ordet alertness