ag

Substantiv

Översättningar

Svenska
 • ag  [ kemi ]

Synonymer till ag

Diskussion om ordet ag

ag

agen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet ag

 • "– J ag är inte särskild överraskad och Peder Fredricson fick flest röster, då är han också rätt vinnare eftersom alla har samma möjlighet att rösta."
 • "Det är en procedur som ibland tas i bruk när förutsättningarna är som id ag på tävlingsbanan, det vill säga, med nyckfulla vindar."
 • "– ag hoppas åtminstone att de tycker att utredningen är robust och trovärdig men hur de kommer att se på det hela utöver skulle vara fel av mig att spekulera i, svarar Casper von Koskull."
 • "Men när ag har mycket plugg i skolan blir det kanske bara två timmar, säger Elvir Alijecevic som började satsa på dansen på allvar när han var i tioårsåldern."
 • "Allt för mycket detaljer som gör att handläggare inte hinner förmedla jobb, ha kontakt med ag osv, osv."
 • "– ag har bilden av att det var föräldrarna."
 • "En sidoeffekt av allt detta är att samma mutation id ag ger skydd mot hiv-viruset."
 • "- J ag vet inte hur det här har börjat, men man har väl tagit det man haft till hands och det här är ju ett billigt sätt att varna på, säger Marie Enoksson som är kommunikatör på Sametinget i Kiruna."
 • "Då tror ag att det kommer att vara mindre fokus på att det är vegetariskt, säger Lena Sandberg, kostchef vid Matlaget."
 • "Långsiktigt behövs det stora, sammanhängande, öppna områden med låga buskar eller ag."

Ordet ag har 2 betydelser

 • Inom botanik
 • Inom kemi
botanik
kemi

Vad betyder ag inom botanik ?

Bladvass, vass eller rörvass (Phragmites australis) är en art i växtfamiljen gräs som först beskrevs av Antonio José Cavanilles, och fick sitt nu gällande namn av Carl Bernhard von Trinius och Ernst Gottlieb von Steudel. Denna art anses ofta vara den enda i vass-släktet (Phragmites). https://sv.wikipedia.org/wiki/Bladvass

Översättningar (inom botanik)

Engelska

Ordet ag inom kemi

Kemisk beteckning på silver Ett kemiskt tecken är en förkortning för namnet på ett grundämne. Alla grundämnen har en kemisk beteckning bestående av en eller två bokstäver, utom några få människoskapade grundämnen som har tillfälliga symboler med tre bokstäver. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kemiskt_tecken

Översättningar (inom kemi)

Engelska

Synonymer till ag (inom kemi)

Diskussion om ordet ag

 • - 2011-09-18

  Silver