abalienation

abalienationen

(-)(-)
Substantiv
medicin
tillstånd så allvarligt att amputation är nödvändigt

Synonymer
abalienation

Substantiv
anatomi