sr

Substantiv

Synonymer

Synonymer
SR

Substantiv
förkortning data
Shift Register

Synonymer

Sr

Substantiv

SR

Namn
sverigespecifikt

Synonymer