mi

Substantiv

Ordet mi har 4 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom enhet
  • Inom sjöfart
  • Inom generell
medicin
enhet
sjöfart
generell

Ordet mi inom medicin

Synonymer till mi (inom medicin)

Möjliga synonymer till mi (inom medicin)

Ordet mi inom enhet

Synonymer till mi (inom enhet)

Möjliga synonymer till mi (inom enhet)

Ordet mi inom sjöfart

Synonymer till mi (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till mi (inom sjöfart)

Ordet mi inom generell

the syllable naming the third (mediant) note of any major scale in solmization

Synonymer till mi (inom generell)

Möjliga synonymer till mi (inom generell)

MI

Substantiv

Synonymer till MI (inom generell)

Vad betyder MI inom förkortning, data ?

Management Interface

Möjliga synonymer till MI