övertrumfa

övertrumfar
övertrumfade
övertrumfat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet övertrumfa på svenska?

Presens: övertrumfar
Preteritum: övertrumfade
Supinum: övertrumfat

Hur används ordet övertrumfa

 • "– De här personerna finns det ju inte så gott om och landets lärarsäten får övertrumfa varandra om dem, säger Mats Tegmark."
 • "– Vi kan inte låta 290 kommuner slåss mot varandra och övertrumfa varandra i löner och andra förmåner för då blir det fullt krig."
 • "Ska till exempel produktion i försvarsindustrin övertrumfa mänskliga rättigheter i Saudiarabien?"
 • "Nu försöker de alla istället övertrumfa varandra med nästan samma argument."
 • "Många blir förvånade över att det kommunala självstyret skulle övertrumfa den nationella säkerheten?"
 • "Partierna slår knut på sig själva för att försöka övertrumfa varandras bud om skattesänkningar för den stora gruppen."
 • "Inte bara bland pensionärerna själva som kan uppleva att de är föremål för någon slags budgivningprocess, utan också många andra kan tycka att det går för långt när de båda blocken försöker övertrumfa varandra med vallöften."
 • "E-handelns tillväxt fortsätter att övertrumfa den hos den traditionella butikshandeln, kommenterar Jonas Arnberg på HUI i ett pressmeddelande."
 • "Försöker övertrumfa varandra"
 • "I stället verkar det ha blivit en trend bland direktörerna att man måste övertrumfa varandra genom att samtidigt säga upp personal."

Ordet övertrumfa har 2 betydelser

 • Inom spel
 • Inom bildligt
spel
bildligt

Ordet övertrumfa inom spel

Översättningar (inom spel)

Engelska

Synonymer till övertrumfa (inom spel)

Möjliga synonymer till övertrumfa (inom spel)

Ordet övertrumfa inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till övertrumfa (inom bildligt)

Möjliga synonymer till övertrumfa (inom bildligt)

Diskussion om ordet övertrumfa