överlevnadsbarhet

överlevnadsbarheten

(-)(-)
Substantiv