öva

övar

övade

övat

öva

Verb
Utföra upprepade rörelser för att få bättre färdighet i ngt

Synonymer

Utöva en särskild verksamhet

Synonymer