• - 2016-03-30 - 6 svar

  ljuga

 • - 2008-04-05

  Tror det har blandats ihop lite med verbet lie för att ligga.

 • - 2009-12-14

  ljuger

 • - 2012-02-09

  Skarvade

 • - 2016-03-30

  fuska