• - 2009-12-14 - 3 svar

    rein in

  • - 2009-12-14

    tygla, hålla tillbaka

  • Arcturius - 2009-12-13

    kan översättas med tygla - t ex ekonomin