• - 2008-12-11 - 2 svar

    gaucheness

  • - 2008-12-11

    grovhet, råhet