• - 2008-11-14 - 1 svar

    give away

  • Melonica - 2008-11-14

    förråda, avslöja, dela ut, överlämna