• - 2008-10-04 - 1 svar

    förälder

  • - 2008-10-04

    Om "mamma" fins med som synonym borde "pappa" självklart också göra det.