• - 2008-09-22 - 1 svar

    lie

  • - 2008-09-22

    Betyder mjälte, samma ord på svenska och engelska