• - 2016-05-26 - 2 svar

    parallellogram

  • - 2016-05-26

    Parallellogram är ett n-genus, varför det i bestämd form singular heter "parallellogrammen" och inte "parallellogrammet" som sökmotorn föreslår.