• - 2010-12-19 - 3 svar

    stå

  • - 2010-03-22

    Är inte lie en lite konstig översättning av stå?

  • - 2010-12-19

    tack bajs