• - 2013-07-07 - 3 svar

    lyfta

  • - 2008-09-10

    "take off" med plan

  • - 2013-07-07

    Ändra supinumformen till "lyft". Det heter ju "planet har lyft" inte "planet har lyftat". Enda gången jag hört "lyftat" är i frasen "med lyftat huvud", men även där under hård konkurrens av det korrekta "lyft".