• - 2011-01-28 - 3 svar

    table

  • Amyas - 2011-01-28

    'Table' som verb betyder olika saker på Brittisk och Amerikans engelska, och har faktiskt nästan motsatt betydelse: Brittisk engelska - (formellt) lägga fram (t.ex. ett förslag eller en motion för diskussion) Amerikans engelska - bordlägga (alltså 'skjuta upp' diskussionen) Detta ord orsakade t.o.m. missförstånd vid något tillfälle mellan England och Amerika under andra världskriget.