• - 2010-12-01 - 2 svar

    APP

  • - 2008-08-07

    förkortning för application: program i t.ex. dator eller mobiltelefon

  • - 2010-12-01

    Applikation, Applikaationsprogram, Tillägg, Tilläggsprogram.