• - 2009-02-19 - 3 svar

    sorgmodig

  • - 2009-02-19

    sorgmodig = sad, mournful, melancholy

  • pam - 2009-02-17

    "Där satt dom och sjöng sina sorgmodiga visor..." (Från PIppi)