kokpunkt

kokpunkten
kokpunkter
kokpunkterna
Substantiv [n]
Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet kokpunkt på svenska?

Obestämd singular: kokpunkt
Bestämd singular: kokpunkten
Obestämd plural: kokpunkter
Bestämd plural: kokpunkterna

Ordet kokpunkt har 3 betydelser

  • Inom fysik, kemi
  • Inom teknik
  • Inom bildligt
fysik, kemi
teknik
bildligt

Vad betyder kokpunkt inom fysik, kemi ?

Kokpunkten för ett ämne är den temperatur då vätskan kokar. Fysikaliskt sett säger man att kokpunkten är den temperatur då en vätskas ångtryck är lika stor som omgivningens tryck. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kokpunkt

Översättningar (inom fysik, kemi)

Möjliga synonymer till kokpunkt (inom fysik, kemi)

Ordet kokpunkt inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Ordet kokpunkt inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)