honour

honour
honoured
honoured
Verb

Ordet honour har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom musik
vardagligt
musik

Ordet honour inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till honour (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till honour (inom vardagligt)

Ordet honour inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till honour (inom musik)

Diskussion om ordet honour

honoured

Adjektiv

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till honoured (inom musik)

Möjliga synonymer till honoured

Diskussion om ordet honoured