pay off

paid off
paid off
pay off
Verb

Översättningar

Synonymer till pay off

Hur används ordet pay off

  • "His efforts finally paid off"

Ordet pay off har 6 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
  • Inom ekonomi
  • Inom vardagligt
  • Inom bildligt
  • Inom slang
juridik
generell
ekonomi
vardagligt
bildligt
slang

Ordet pay off inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till pay off (inom juridik)

Möjliga synonymer till pay off (inom juridik)

Ordet pay off inom generell

yield a profit or result

(inom generell)

Ordet pay off inom ekonomi

Synonymer till pay off (inom ekonomi)

Ordet pay off inom vardagligt

Synonymer till pay off (inom vardagligt)

Ordet pay off inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till pay off (inom bildligt)

Möjliga synonymer till pay off (inom bildligt)

Ordet pay off inom slang

Synonymer till pay off (inom slang)

Diskussion om ordet pay off