• Thomas V - 2014-08-13 - 0 svar

    olämpligt tillägg ?

    Mitt virusskydd Avast klagar ibland att Tyda är ett 'olämpligt' tillägg och vill att jag tar bort det. Gäller väl Tyda Direkt.