yttring

yttringen

yttringar

yttringarna

Substantiv