yttrande

yttrandet

yttranden

yttrandena

Substantivyttra

yttrar

yttrade

yttrat

yttra

Verb