ytter

yttern

(-)(-)
Substantiv
sportytter

Adjektiv