yrande

yrandet

(-)(-)
Substantiv
  • Engelska
  • rave [ allmänt ]yrande

Substantiv

yra

yrar

yrade

yrat

yra

Verb
Ett omtöcknat sinnestillstånd

Synonymer

Ett upphetsat sinnestillstånd, vara som ett yrväder
Ngt som virvlar omkring

yrande

Adjektiv

yrande

Adverb