yl

ylet

yl

ylen

Substantiv


YL

Substantiv
internet
vid chattning vanlig förkortning: Young Lady