yl

ylet

yl

ylen

SubstantivYL

Substantiv
internet
vid chattning vanlig förkortning: Young Lady