yes

Adverb

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till yes

Diskussion om ordet yes

yes

Interjektion

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till yes

Diskussion om ordet yes

yes

yeses
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet yes

  • "I was hoping for a yes"

Vad betyder yes inom vardagligt ?

an affirmative

Diskussion om ordet yes

yes

Interjektion

Översättningar

Svenska

Vad betyder yes inom generell ?

A word used to show agreement or acceptance

Diskussion om ordet yes