yearn

yearn
yearned
yearned
Verb

Översättningar

Ordet yearn har 4 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom lingvistik
  • Inom vardagligt
  • Inom generell
botanik
lingvistik
vardagligt
generell

Ordet yearn inom botanik

Översättningar

Synonymer till yearn

Möjliga synonymer till yearn

Ordet yearn inom lingvistik

Översättningar

Synonymer till yearn

Möjliga synonymer till yearn

Ordet yearn inom vardagligt

Översättningar

Synonymer till yearn

Möjliga synonymer till yearn

Ordet yearn inom generell

have affection for; feel tenderness for