workshop

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet workshop

 • "För att få unga att börja röra på sig så håller Dans i Sydost en workshop om streetdance."
 • "Höstlovet är i full gång och det hålls nu en streetvecka i Karlskrona med både föreställningar och workshop, Detta är ett gemensamt samarbete mellan Regionteatern, Dans i Blekinge och Dans i Sydost."
 • "Inför projektet bjöd bostadsbolaget in studenter till en workshop, och konstaterade att digitala lösningar, gemensamma sociala ytor och ett hållbarhetstänk är viktigt för målgruppen."
 • "Karlskronasonen Oskar Sternulf återvänder till sin gamla gymnasieskola för att ge teatereleverna en workshop i improvisationsteater."
 • "Under fredagen höll konstnären Kim Demåne en workshop med Kulturskolans bild och form-elever i Ronneby."
 • "” Green Teens har visat ett stort engagemang under året och har genom olika happenings lyft fram miljöarbete på ett lustfyllt och roligt sätt såsom klädbytardag på Porslinan, internationell workshop på Tjärö och en fantastisk musikfestival i Wämöparken. ”"
 • "– Det känns fantastiskt kul att få ställa ut här, men också att få hålla i en workshop."
 • "Det är hit Kulturskolan bjudit in honom för att hålla en workshop med eleverna."
 • "Ronnebykonstnär hade workshop för kulturskolans elever"
 • "Lördagen den 29 januari blir det workshop på torget i Ronneby under ledning av Désirée Kappas, då hon kommer att lämna tips inför den stundande tävlingen."

Vad betyder workshop inom utbildning ?

En workshop (även arbetsseminarium eller verkstad) är inom utbildningsområdet en träningssession som kan pågå under flera dagar https://sv.wikipedia.org/wiki/Workshop

Möjliga synonymer till workshop

Diskussion om ordet workshop

 • - 2016-08-30

  Junta (som i syjunta exempelvis)

workshop

workshops
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet workshop

 • "carpenter workshop"
 • "engineering workshop"
 • "The car was in a workshop for repair"
 • "A workshop on Afghanistan at Palazzo Vechio"

Ordet workshop har 2 betydelser

 • Inom handel
 • Inom religion
handel
religion

Vad betyder workshop inom handel ?

small establishment where handcrafts or manufacturing are done

Översättningar (inom handel)

Synonymer till workshop (inom handel)

Möjliga synonymer till workshop (inom handel)

Ordet workshop inom religion

a brief intensive course for a small group; emphasizes problem solving

Översättningar (inom religion)

Synonymer till workshop (inom religion)

Möjliga synonymer till workshop (inom religion)

Diskussion om ordet workshop