withy

withier
Adjektiv

Översättningar

Svenska

Ordet withy har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom botanik
generell
botanik

Ordet withy inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till withy (inom generell)

Ordet withy inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska