wince

winces
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till wince

Ordet wince har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom teknik
  • Inom generell
vardagligt
teknik
generell

Ordet wince inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Ordet wince inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till wince (inom teknik)

Ordet wince inom generell

the facial expression of sudden pain

a reflex response to sudden pain

(inom generell)

Diskussion om ordet wince

wince

wince
winced
winced
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till wince (inom generell)

Hur används ordet wince

  • "She winced when she heard his pompous speech"

Ordet wince har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom musik
  • Inom generell
vardagligt
musik
generell

Ordet wince inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till wince (inom vardagligt)

Ordet wince inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till wince (inom musik)

Möjliga synonymer till wince (inom musik)

Ordet wince inom generell

make a face indicating disgust or dislike

Diskussion om ordet wince