whin

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet whin har 3 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom mineral
  • Inom generell
botanik
mineral
generell

Ordet whin inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till whin (inom botanik)

Möjliga synonymer till whin (inom botanik)

Ordet whin inom mineral

samlingsnamn för gröna, mörkgrå eller svarta basiska bergarter

Översättningar (inom mineral)

Svenska

Möjliga synonymer till whin (inom mineral)

Ordet whin inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till whin (inom generell)

Möjliga synonymer till whin (inom generell)