whimsy

Substantiv

Översättningar

Ordet whimsy har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom handel
generell
handel

Vad betyder whimsy inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till whimsy (inom generell)

Ordet whimsy inom handel

Synonymer till whimsy (inom handel)

Möjliga synonymer till whimsy (inom handel)

Diskussion om ordet whimsy