warmth

warmths
Substantiv

Översättningar

Ordet warmth har 4 betydelser

  • Inom sport
  • Inom generell
  • Inom allmänt
  • Inom medicin
sport
generell
allmänt
medicin

Ordet warmth inom sport

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till warmth (inom sport)

Ordet warmth inom generell

the quality of having a moderate degree of heat: "an agreeable warmth in the house"

(inom generell)

Synonymer till warmth (inom generell)

Ordet warmth inom allmänt

Synonymer till warmth (inom allmänt)

Möjliga synonymer till warmth (inom allmänt)

Ordet warmth inom medicin

Synonymer till warmth (inom medicin)

Möjliga synonymer till warmth (inom medicin)

Diskussion om ordet warmth