walkway

walkways
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till walkway

Ordet walkway har 3 betydelser

  • Inom amerikansk engelska
  • Inom trafik
  • Inom norgespec
amerikansk engelska
trafik
norgespec

Ordet walkway inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Svenska

Möjliga synonymer till walkway (inom amerikansk engelska)

Ordet walkway inom trafik

Översättningar (inom trafik)

Möjliga synonymer till walkway (inom trafik)

Ordet walkway inom norgespec

Synonymer till walkway (inom norgespec)