wale

Substantiv

Översättningar

Ordet wale har 4 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom sport
  • Inom sjöfart
  • Inom textil
allmänt
sport
sjöfart
textil

Vad betyder wale inom allmänt ?

a raised mark on the skin (as produced by a blow)

Översättningar

Synonymer till wale

Möjliga synonymer till wale

Vanlig betydelse av ordet wale inom sport

Översättningar

Möjliga synonymer till wale

Ordet wale inom sjöfart

a ridge of thick planking along the side of a wooden ship

Översättningar

Ordet wale inom textil

Översättningar

Svenska