wad

wads
Substantiv

Översättningar

Ordet wad har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom religion
  • Inom slang
teknik
religion
slang

Ordet wad inom teknik

Översättningar

Möjliga synonymer till wad

Ordet wad inom religion

Synonymer till wad

Möjliga synonymer till wad

Ordet wad inom slang

Synonymer till wad

wad

wad
Verb

Översättningar

Hur används ordet wad

  • "wad paper into the box"
  • "Wadded jacket"

Ordet wad har 3 betydelser

  • Inom anatomi
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom spel
anatomi
ALLMÄNT
spel

Ordet wad inom anatomi

Översättningar

Möjliga synonymer till wad

Ordet wad inom ALLMÄNT

Synonymer till wad

Möjliga synonymer till wad

Ordet wad inom spel

Synonymer till wad