vrickning

vrickningen

vrickningar

vrickningarna

Substantiv
medicin

Synonymer