vomiting

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet vomiting har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom medicin
medicin
medicin

Ordet vomiting inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till vomiting (inom medicin)

Ordet vomiting inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Diskussion om ordet vomiting

vomiting

Substantiv

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till vomiting (inom medicin)

Möjliga synonymer till vomiting

Diskussion om ordet vomiting

vomit

vomit
vomited
vomited
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet vomit

  • "After drinking too much, the students vomited"

Vad betyder vomit inom medicin ?

eject the contents of the stomach through the mouth

Möjliga synonymer till vomit

Diskussion om ordet vomit