visage

visages
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet visage

  • "a stern visage"

Ordet visage har 3 betydelser

  • Inom slang
  • Inom utbildning
  • Inom generell
slang
utbildning
generell

Ordet visage inom slang

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till visage

Ordet visage inom utbildning

Synonymer till visage

Ordet visage inom generell

Synonymer till visage