virtuoso

virtuosos
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet virtuoso har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom konst
  • Inom golf
generell
konst
golf

Ordet virtuoso inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet virtuoso inom konst

Översättningar (inom konst)

Svenska

Möjliga synonymer till virtuoso (inom konst)

Ordet virtuoso inom golf

Synonymer till virtuoso (inom golf)

Möjliga synonymer till virtuoso (inom golf)

  • star [ collegial ]

virtuoso

Adjektiv

Synonymer till virtuoso (inom golf)