vintner

vintners
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till vintner

Ordet vintner har 2 betydelser

  • Inom dryck, mat
  • Inom generell
dryck, mat
generell

Ordet vintner inom dryck, mat

Översättningar (inom dryck, mat)

Svenska

Möjliga synonymer till vintner (inom dryck, mat)

Ordet vintner inom generell

someone who sells wine

someone who makes wine

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till vintner (inom generell)

Uttryck till vintner (inom generell)

Möjliga synonymer till vintner (inom generell)

Diskussion om ordet vintner